ULC


Welcome, Ministry Hristo Petrov Hristov(ULC Pastor), to the congregation of the Universal Life Church. As of 04/30/2015 you are now an ordained minister.

Welcome, Dr.of Metaphysics Hristo Petrov Hristov, to the congregation of the Universal Life Church. As of 05/05/2016 you are now an ordained minister.

"Най-важното е да създадете Църквата в себе си,в която сте сам свещеник в храма на вашата Душа!
                                                                                Paramahansa Yogananda

          About the Universal Life Church


„Многократното повторение на едно действие, създава мисловен образец, които създава фини електрически пътища в мозъка, подобно на браздите във фонографски запис. Вашият живот следва браздите, които самите вие създавате в мозъка си.“

                                                                      Paramahansa Yogananda

Прочетох в една книга, че ако не се науча да мечтая за нещо голямо, други хора ще го направят вместо мен, а аз ще трябва „да им помагам“ да сбъдват своята/тяхната си мечта, но не и моята такава… За това добре дошли в моята мечта. Мечтата да създавам изключителни неща, които да подобряват живота на човечеството като цяло и да помогнат на света да бъде малко по-добро място от това, което сме заварили...
В ТВ-предаване представям романа си "Силата на Пръстена"

Бог не разкрива себе си чрез външно наблюдение,а чрез вътрешно изживяване!


„Всеки се преобразява, щом веднъж почувства, че е обичан!“

Silva Intyition System 25-26.02.2017

Silva Life System - 26-27.11.2016

“'Никога не забравяй онези,които са постлали пътя  преди  теб! Никога не спирай с опитите да направиш света по-добър за онези,които ще го наследят след теб!“

      Kriya Yoga-Крия Йога
"Истинската основа на религията не е вярата, а интуитивното преживяване. Интуицията е душевната сила да се познае Бог. За да се разбере какво всъщност е религията, човек трябва да познае Бог."
                                                                                   Парамаханса Йогананда


Корици и фрагмент в една линия!Това, което нямам в повечето случаи ми се налага да Дам. Това, в което Вярвам, най-често ми се налага да се превърна за да го Раздам.
(мисъл,която се роди в съзнанието ми преди много години и която следвам неотлъчно през годините)

Всеки от нас може да прави онова, което умее да прави най-добре, да го прави с любов и от сърце и осъществява призванието си, като се съобрази с Божествения план и да бъде в полза на другите, като така може да дава своя принос за промяната в света. Това е истинска помощ.


                                            Massage and Reiki Therapist: Hristo P. Hristov
РЕЙКИ е древна система за естествено изцеление на духа и тялото при която целителят - посредник използва космическата енергия Рейки, която се влива и преминава през канала открити при настройките до ръцете на целителя и се предава на хора, животни, растения и др. Преоткрита е от д-р Микао Усуи в началото на ХХ век. 


Въздействието на Рейки. - Рейки увеличава потенцала на жизнената енергия и интензивността на аурата - дава енергия на всички органи и системи в организма, което ги привежда в естественото им енергиино и функционално състояние на Здраве. - Рейки активизира очистителните процеси в организма и стремежът му да изхвърли всичко ненужно: токсини, чужди тела и енергии, вредни вълни от различен пройзход и др. - Рейки създава баланс на енергиите в Чакрите и Аурата, което е особено важно както за физическото и душевното здраве така и за благополучието. Увеличаването на енергииния потенциал и баланс в чакрите и аурата спомага за освобождаването от стрес и кодировки /подсъзнателни записи или енергиини структури в аурата/. - Рейки спомага за освобождавание от отрицателни емоций, мисли и чувства, който са един от главните причини за блокиране и разбалансиране на енергиите. Помага да се справим с вредни навици и привички. - Рейки помага по-леко да се преодоляват всякакви кризисни ситуации. Създава Хармония и Любов в междуличносните отношения в семеиството, в работния колектив и др. Увеличава съзидателността и нивото на съзнателно възприятие. 

- Рейки е напълно безопасно, както за приемащия Рейки така и за целителя /през него преминава огромен поток от енергия и когато и колкото му е необходимо остава в него/. Това е най-бързото и лесно за усвояване учение. Рейки няма никаква религиозна насоченост и не противоречи на никое рилигиозно вярване. Не изисква никакви режими, диети, упражнения, ритуали, отказване от любими неща и др. 

- Рейки е предимно ЦЕЛИТЕЛНО изкуство, под целителсво и изцеление би следвало да се разбира привеждане на всичките елементи на физическото и финните тела в цялост - хармония, баланс - в естественото им заложено от природата /Бога/ състояние. Рейки не отрича и не е в конфликт с многобройните лечебни методи и с официалната медицина. 

- С Рейки може да се помага - въздейства от растояние /дистонционно/ на хора, животни, растения; на определени ситуация или събитие; на определен проблем, както сегашен така и в миналото; на миналото ни и на бъдещето ни.